בדק בית ובדיקת שלד המבנה לפני ביצוע פרויקט תמ”א 38

מדוע כדאי להזמין חברת בדק בית לפני ביצוע שיפוץ כולל למבנה במסגרת תמ”א 38

בשנים האחרונות, עם עלייתה לסדר היום של תוכנית תמ”א 38, החלה דרישה של לקוחות בתחום הבדק בית, לקבל בדוח הבדק גם בדיקה וסקירה איכות שלד המבנה ובחינה של חוזקו ועמידותו, הן במקרים של רעידות אדמה והן באופן כללי.

בדיקות ועבודות המתבצעות במסגרת תמ”א 38

•    חיזוק שלד המבנה כנגד רעידות אדמה באמצעות מסגרות פלדה
•    חיזוק שלד המבנה באמצעות הוספת ממ”ד לבית
•    חיזוק שלד המבנה על ידי הוספת מעלית
•    חיזוק ועיבוי שלד המבנה
•    סגירת קומת עמודים והפיכתה לחלל סגור

דוח בדק בית המצביע על ליקוים ועל הצורך בחיזוק שלד מבנה

אי יציקת שלד ראוי למבנה ואי יציקת חגורת בטון הינה אחריותו הבלעדית של הקבלן אשר בנה את המבנה או של חברת הבנייה המבצעת. בית בו חסר שלד חגורות בטון, במיוחד אם נעשה הדבר מטעמי חיסכון בחמרי בניה, יכול לגרום לסכנות אדירות לתושבי הבית.

דוח בדק בית אינו מתייחס להתחייבויות של הקבלן כלפי הלקוח כגון סוג התריסים, סוג השיש בבית וכו’. דברים אלו אינם ליקויי בנייה ועל רוכש השירות לטפל בבעיות מסוג זה ישירות מול הקבלן.

הגוף אשר יקבל עליו את ביצוע תמ”א 38 בבניין יקח על עצמו לתקן אף דברים  שהיו באחריות קבלן הבנייה.

ביצוע תמ”א 38 מעביר את האחריות על החברה המבצעת כעת. לדעתנו, אין בדוח הבדק כדי להסיר אחריות ולהעבירה אל הקבלן שביצע את המלאכה

Leave a Reply